Estem davant d’una situació excepcional, nova per a totes les famílies.

Els nostres fills i filles han deixat d’anar al col·legi, al parc, a jugar amb els amics i les amigues, d’anar a practicar esport i altres activitats que els permitien relacionar-se amb altres iguals i en diferents contextos.

En aquests moments #HAN DE QUEDAR-SE A CASA

Açò comporta un procés d’aprenentatge i d’adaptació per a totes les persones que hi conviuen.

En aquesta guia trobareu consells per afavorir el desenvolupament saludable dels nostres fills i de les nostres filles, atenent les seues necessitats en totes les àrees: cognitiva, motora, comunicació i llenguatge, social i afectiva.

Ens_quedem_a_casa-Guia_orientativa