“…. el meu fill/filla encara no parla…”

Quan ens hem de començar a preocupar realment per l’evolució lingüística dels nostres fills? Evidentment, els nadons comencen a comunicar-se només nàixer amb els plors per fer-nos saber quan tenen gana, quan tenen son, malestars,… més endavant comencen a centrar els ulls, somriuen, comencen a balbotejar,… Aquesta és l’evolució normal d’un nadó, que acabarà derivant en una parla repetitiva, començant amb les paraules més familiars per a ell, com poden ser “mamà”, “papà”, “aua”,…

De no ser que hi haja alguna problemàtica orgànica com ara deficiència auditiva o algun problema de llenguatge amagat, aquesta parla tan senzilla passarà a la història en uns mesos i, cap als 18 mesos d’edat, el nostre fill ja serà capaç de comunicar-se clarament:

  • Entre els 18 i 36 mesos: són capaços d’indicar necessitats amb paraules, sons i gestos, habitualment utilitzant frases composades per dos o tres elements; és capaç de descriure el que fan els personatges davant un conte,…

  • Entre els 3 i els 4 anys: el vocabulari del xiquet i la complexitat de les seues oracions està augmentant, és capaç de parlar sobre situacions viscudes o persones conegudes amb frases llargues. En aquesta edat, els xiquets no deixen de fer preguntes per a satisfer la seua curiositat, cosa que millora el seu nivell de vocabulari.

  • Entre els 4 i els 5 anys: són capaços de dur a terme instruccions o ordres d’entre 2 i 4 passos, ja produeixen oracions complexes amb “perquè” o “aleshores”, parlen amb un vocabulari més variat, utilitzant adjectius i contraris.

  • Entre els 5 i els 6 anys: els agrada compartir experiències amb els seus pares, fer bromes senzilles,… A aquesta edat ja utilitzen frases d’entre 6 i 8 elements, encara que poden aparèixer irregularitats normals en la parla, sobretot tenint en compte que estem a una zona bilingüe parlant i que els xiquets han d’adquirir dues llengües (moltes vegades ens trobarem amb castellanismes o amb valencianismes en la parla dels nostres fills).

Tot això pel que fa al desenvolupament del llenguatge, però de vegades ens trobem amb què el nostre fill no pronuncia algun so correctament. Quan és el moment de preocupar-nos per a cada so?

  • Als 3 anys: han d’adquirir-se els sons nassals (m, n, ny), les oclusives (p, t, k, b), el so /l/ i els diftongs creixents com “cigüeña”.

  • Als 4 anys: han d’aparèixer les oclusives restant (d, g), i les fricatives (f, ch).

  • Als 6 anys: s’han d’aconseguir els sons dentals i linguodentals (s, z), a més de la /r/ suau i les síl·labes composades per consonant+/r/ o consonant+/l/.

  • I per últim, als 7 anys: s’ha d’adquirir la /r/ múltiple i els diftongs decreixents com “autobús”.

Espere que us siga d’ajuda i que us lleve una miqueta aquella angoixa que patim quan no entenguem el que ens està dient el nostre fill.

Igualment cal recordar que davant qualsevol pregunta no resposta a la que us enfronteu no dubteu en acudir als professionals d’Audició i llenguatge i als orientadors o psicòlegs educatius, que com sabeu podeu trobar en tots els centres escolars i en els SPES de cada comarca.

Per a saber més:

  • Guía Portage: Nacimiento a seis. 2006 Portage Project.

  • Prueba fonológica de Bosch. Laura Bosch, 1984.

 Natalia Albi Gálvez

Mestra d’Audició i Llenguatge en el SPE A-11