Perquè

L’equip multiprofessional del Servei Psicopedagògic Escolar, conscient de la necessitat de formació adreçada als pares i mares de la nostra comunitat educativa i, com a complement de les activitats formatives dirigides a pares i mares que ja es realitzen als centres educatius, juntament amb la intenció d’arribar al major número possible de famílies, considerem necessari proposar la realització de diverses accions amb l’objectiu general d’augmentar la competència educativa dels pares i mares en l’àmbit familiar..

El Servei Psicopedagògic Escolar té atribuïts diversos àmbits d’intervenció: Centre Escolar, Municipi i Comarca. És per això que, les actuacions formatives i informatives dirigides a pares i mares es desenrotllen en aquests tres àmbits:

  • A l’àmbit de Centre Escolar col·laborem amb les AMPAs i els centres, en l’organització d’Escoles de Pares i Mares.
  • A l’àmbit municipal ens proposem realitzar activitats formatives que arriben als pares i mares de l’alumnat de tots els municipis.
  • A l’àmbit comarcal ens proposem realitzar activitats formatives que arriben a tots els pares i mares d’alumnes de la comarca de la Marina Alta.

Les accions que es proposen en aquest projecte es desenvolupen principalment a l’àmbit municipal i comarcal.