L’estrés diari, la falta d’exercici o estats de nerviosisme prolongats, poden determinar l’aparició de greus problemes orgànics o simplement en dificultats de la parla.

Aquest és un dels problemes què poden afectar els nostres alumnes en edat escolar, especialment en edats infantils, amb l’aparició de dificultats articulatòries, dislàlies, disfonies, … i en conseqüència, hem de tenir cura dins l’àmbit escolar.

La manera més recomanable per fonar, és l’anomenada respiració completa, abdominal o diafragmàtica, característica perquè l’estòmac realitza uns moviments d’extensió i contracció, per acció del múscul del diafragma, que es mou per l’expansió dels pulmons que omplin al màxim la seua capacitat, procurant-nos la suficient quantitat d’aire per poder parlar o xisclar, sense haver de forçar les nostres volgudes cordes vocals.

Podem prendre consciència d’aquesta respiració completa quan ens situem gitats, mirant al sostre, i ens posem les mans damunt la panxa, o fem servir un objecte qualsevol, que delata el moviment diafragmàtic.

A les persones amb dificultats de la parla, els costa molt generalitzar aquest tipus de respiració, i quan es posen de peu o es distrauen realitzant qualsevol activitat, realitzen de manera automàtica la respiració alta o clavicular, que comentava abans.

Per això, és necessari prendre consciència d’aquesta respiració i tenir cura, de manera diària, de realitzar aquest exercici durant diverses jornades.

El següent aspecte és practicar la pronúncia del fonema /m/, perquè aquest és un fonema bilabial i nasal, on l’aire ix per les narines nasals i no intervé cap fricció de les cordes vocals, evitant així qualsevol trastorn en aquestes i afavorint la seua no presència dels temuts nòduls o pòlips.

Així els exercicis serien:

  1. Buscar primerament una /m/ la més vibrant possible. (Podem verificar aquesta vibració tocant-nos les galtes i els llavis, inclús les dents!)
  2. Produïm el fonema: “mmmmmmmmmmmmmmmm” de manera prolongada i durant varies vegades. Després enllacem aquesta “m llarga” amb les vocals seguint aquest ordre /mmmmmmmmmoooooo/ /mmmmmmmuuuuuu/ /mmmmmmmmiiiiii/ /mmmmmmmmmeeeeeee/ /mmmmmmmmaaaaaaa/
  3. Altre exercici, que completaria els anteriors, seria cantar cançons populars i conegudes i cantar-les solament amb el fonema /m/ o qualsevol variació que se’ns puga ocòrrer.

Realitzant aquests exercicis, de manera més o menys continuada, trobarà una milloria o major capacitat del seu aparell fonador, però principalment, obtindrà una vertadera prevenció de futures alteracions greus com per exemple nòduls, pòlips, calambres, hemorràgies, fonoponosis, etc, a més a més millorarà el seu estat de salut intern.