El fet biològic de la mort, té una vesant social i cultural i com a tal varia segons cultures i societats. Entenem com a dol o processos de dol al conjunt d’emocions, representacipms mentals i conductes vinculades amb la pèrdua afectiva, la frustació o el dolor.

A la segûent taula s’explica el procediment d’assessorament i suport davant el dol. Està ordenat per nivells, on s’estableixen les línies d’actuació, els responsables i els recursos disponibles.

NIVELL LÍNIES D’ACTUACIONS RESPONSABLES RECURSOS MATERIALS
Nivell I Assessorament a l’equip directiu Orientadora Programa/ actuacions a realitzar.
Claustre extraordinari E.Directiu
Orientadora
Actuacions a dur a terme aquesta setmana
Comunicat de condolença de la Comunitat Educativa E.Directiu
Orientadora
Xarxes/ canals de comunicació en la web i webfamilia
Expressió de condolença per part de la C. Educativa a la família E.directiu
Claustre
Alumnat
Famílies
A l’eixida i entrada el dimarts i dimecres hi haurà un llibre per a què puguen escriure les famílies. Aquest ññibre el passariem per les classes per a escriure mestres i alumnat.
Expressar el condol mitjançant la suspensió de les activitats festives properes com a mostra de respecte a la família. E.directiu
Claustre
Nota informativa a les famílies o a través de la webfamilia. Explicar als xiquets.
Expressió i creació d’un racó homenatge de l’alumne/a. Claustre
E.Directiu
Crear un espai al centre per elaborar
Acte d’acomiadament de tot el centre C. Educativa -E.directiu/ tutor/a obri l’acte expressant que és un acte d’acomiadament i diguent unes paraules de l’alume/a.
-Treballs elaborats (cada classe llegirà una frase o un poema d’acomiadament).
-1 min. De silenci.
– Soltà de globus blancs.
TPD amb les famílies amb una obra relacionada amb el dol C.Educativa Llibre. Es facilitarà el material a les famílies interessades.
Crear un banc de recursos escrits per a treballar el dol, la mort, resiliència,… E. directiu Contes, llibres sobre dol,…
Nivell II Assessorament als tutors/es Orientadora – Guia REICO sobre dol.
– Guia «Explícame que ha pasado» www.fundacionmlc.org (descarga gratuïta)
– Activitats «Duelo en el aula»
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/548485/duelo.pdf/965d99b6-5428-4dd1-84ec-b11a468a833
– CEFIRE Elx
http://cefireelx.edu.gva.es/biblioteca/5dossiers_doc.php
Acompanyament i suport a l’alumnat el primer dia que tornen a classe: no asustar, no ocultar, no llevar importància i si no sabem la resposta ho diem amb naturalitat. Tutor/a
Orientador/a
Dinàmica
Acte d’acomiadament a través de l’expressió de les emocions per part del grup Tutor/a
Orientador/a
Crear un llibre en el que a través del dibuix, l’escriptura i tot tipus de records es puga entregar després a la família.
Assemblees de classe (a la resta de grups de primària) on es treballen les activitats de tot el centre. Tutor/a
En el cas que hi haja germans en el centre en les seues aules es realitzarà una sensibilització al grup. Tutor/a
Orientador/a
En assemblea explicar com podem ajudar i tractar-los, si vol parlar l’escoltem, si no l’acompanyem, respectar el seu procés de dol,…
Nivell III Assessorament a les famílies (cercle d’amics més pròxims) que ho necessiten sobre dol (fases, procés de dol,…) Orientadora Fases del dol
Acompanyament individualitzat per part del tutor/a.
Tutoria individualitzada setmanal o quinzenalment.
Tutor/a -Expressar-li verbalment que està ahí pel que necessite. Deixar espai, observar i acompanyar en el procés.
– Crear un espai per a realitzar una tutoria individual i crear un espai de diàleg

Mªdel Mar Sala Alario

Psicòloga i Professora d’Orientació Educativa