Hui és 2 d’abril, dia mundial de conscienciació sobre l’autisme (Trastorn de l’espectre autista, TEA). Aquest trastorn del neurodesenvolupament, implica per a la persona una alteració qualitativa en la comunicació social i un repertori d’interessos, patrons i conductes repetitius i restringits, a més de presentar-se amb possibles alteracions a nivell sensorial que poden magnificar o disminuir la percepció d’estímuls ambientals. Com a conseqüència es produeix una falta de comprensió de les relacions socials i d’allò que esdevé al seu entorn en general, així també es generen per a elles, en moltes ocasions, situacions altament estressants que poden derivar en alteracions conductuals.

Existeix el mite que diu que les persones amb autisme estan al seu món i no volen comunicar ni relacionar-se, RES MÉS LLUNY DE LA REALITAT, volen però moltes vegades no saben com, per açò és fonamental, oferir-los les eines adequades per tal que puguen fer-ho, com a societat tenim el deure de facilitar el seu camí, elles s’esforcen molt per superar-se cada dia.

És important trencar barreres, perdre la por a allò que desconeixem i informar-se sobre la simptomatologia del trastorn i, a més , tindre en compte que , com qualsevol , cada persona amb TEA és única i té unes característiques, necessitats i potencialitats pròpies.

L’escola és un dels contextos naturals de desenvolupament dels xiquets i xiquetes, on un dels pilars fonamentals per l’aprenentatge es dona a través de les interaccions que es produeixen entre ells, aprofitem aquest context per conèixer, comprendre i trencar aquestes barreres.

L’escola inclusiva aporta grans beneficis, on tot l’alumnat està present i participa. Compartir centre, aula, jocs i activitats diverses amb alumnes de diferents capacitats afavoreix en els xiquets i xiquetes l’aprenentatge natural de valors com l’amistat , l’esforç compartit , l’empatia i el respecte , així com ajuda a afavorir l’aprenentatge d’habilitats acadèmiques i comporta la formació de persones adultes amb una adequada competència social i ciutadana, no oblidem que els xiquets d’avui són els adults del demà.

Són molts els aspectes positius que pot aportar-te una persona amb TEA, APROPA’T, CONEIX I COMPRÈN , no et deixarà indiferent.

Àngela Bordes
Orientadora Educativa. Servei Psicopedagògic escolar.